Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach to ważna kwestia, którą należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu i budowie nowego budynku. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe obejmuje zaprojektowanie budynku pod kątem odporności na ogień, zapewnienie sprzętu przeciwpożarowego oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego użytkowania.

Jednym z najważniejszych aspektów bezpieczeństwa pożarowego jest projektowanie drzwi i okien przeciwpożarowych. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia z jednej części budynku do drugiej oraz zapewnienie drogi ewakuacyjnej dla osób znajdujących się w budynku.

Drzwi i okna ognioodporne są zwykle wykonane z materiałów takich jak stal lub aluminium, które mają wysoką temperaturę topnienia i są niepalne. Są one również zwykle wyposażone w mechanizmy samozamykające, dzięki czemu zamykają się automatycznie w przypadku wykrycia pożaru.

Innym ważnym aspektem bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest zapewnienie sprzętu przeciwpożarowego. Obejmuje to gaśnice, bębny na węże i systemy tryskaczowe. Gaśnice to przenośne urządzenia, które mogą służyć do gaszenia niewielkich pożarów, natomiast zwijacze na węże mocowane są do ścian budynków i zapewniają stały dopływ wody do gaszenia większych pożarów. Systemy tryskaczowe są również często instalowane w budynkach komercyjnych i użyteczności publicznej, ponieważ mogą automatycznie wykrywać i gasić pożary, zanim zdążą się rozprzestrzenić. Bramy przeciwpożarowe to kolejny element bezpieczeństwa przeciwpożarowego, którego celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia. Są one zwykle wykonane z metalu i mogą być otwierane i zamykane manualnie lub automatycznie.

Na koniec ważne jest przeszkolenie personelu w zakresie korzystania z dostępnego sprzętu przeciwpożarowego. Szkolenie to powinno obejmować, jak prawidłowo korzystać ze sprzętu, jak ewakuować się z budynku w przypadku pożaru i co zrobić, jeśli są uwięzione w budynku.